शाई आणि मी

शाई आणि मी

आज शाई म्हणाली मला
असा शांत थांबलास का?
सतत चालणार होतास मग
आज असा संपलास का?

काही ओरडून गेले, चिडून गेले
त्यांचं काम बोलायचं होतं
तू त्यांच्यासाठी, त्यांच्यामुळे का थांबलास
तुझं काम चालायचं होतं

तू तुझे सगळे रंग
प्रामाणिकपणे पसरायचे
मी माझे डाग पाडून
कागद ओले करायचे

आज शाई म्हणाली मला
आपल्याला मरेपर्यंत जगायचय
मला माझ्या कागदावर
तुला तुझ्या मनात मुरायचय

–मयुरेश कुलकर्णी

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: